Mesečna opravila

Opis čebelarjevih del po mesecih.

Koledar

Koledar sestankov in srečanj.

Novice

Zadnje novice in prispevki.

Naše društvo

Delovanje in začetki.

O našem Društvu

grb_150pxDruštvo je bilo ustanovljeno 12. aprila 2013 z namenom, da povezuje slovenske čebelarje na Tržaškem. Dvajset članov si je zadalo cilj razvoja čebelarstva in ovrednotenje ter nadaljevanje slovenske čebelarske tradicije od miljskih hribov do Štivana. »Znanje o čebelarstvu in vlogi, ki jo imajo čebele pri opraševanju in ohranjanju biotske raznolikosti, želimo širiti med slovensko govorečim prebivalstvom, še zlasti med mladimi. V skrbi za izobraževanje bomo pripravljali razne strokovne ekskurzije, informirali člane glede izrabljanja čebelje paše na našem območju in spodbujali zavest o koristnosti sejanja in zasajanja medovitih rastlin. Želimo usposobiti rejsko središče za vzgojo matic, ki bi bile prilagojene tukajšnjemu kraško-istrskemu okolju. Še naprej bomo sodelovali s Čebelarskim konzorcijem za tržaško pokrajino, sosednjimi sorodnimi društvi, kot sta sežansko in koprsko čebelarsko društvo in Čebelarsko zvezo Slovenije.

Zadnji prispevki in novice

ZAKLJUČNI PRAZNIK

V petek, 7. decembra 2018 smo imeli praznik ob zaključku leta, ki je bil povezan tudi s podeljevanjem priznanj ob priliki 3. društvenega senzoričnega ocenjevanja medov. Na obisku so bili tudi prijatelji čebelarji iz Vipavske doline z g. Alešem Rodmanom na čelu, ki je tudi podpredsednik ČZS in podpredsednik OČD Koper ter predsednik ocenjevalne komisije Klavdijo...

Dan odprtih vrat 2019

19. septembra 2018 je bil na društvenem sedežu na Padričah Dan odprtih vrat.

Poglej kje se nahajamo