3. SVETOVNI DAN ČEBEL, MALO DRUGAČE

Letošnji 3. svetovni dan čebel, 20. maj, smo obeležili drugače kot je bilo prvotno zamišljeno. Imeli smo v načrtu proslavo v Boljuncu v sodelovanju z občino Dolina, kjer naj bi nastopili tudi otroci osnovne šole Frana Venturinija a ga je obdobje Kovida-19 enostavno izbrisalo s koledarja.

Zaradi prepovedi masovnega druženja, smo si zamislili, da bi iz društvenega čebelnjaka na Padričah poslali v  javnost sporočilo o pomenu svetovnega dne čebel. Zato smo zaprosili za sodelovanje slovensko TV postajo za FJK, ki je pričevanja posnela in jih nato oddajala 22. maja po TV in 24. maja po radiu Trst A.

V oddaji so sodelovali: Stojan Corbatti, Bogomir Škerlavaj in Danijel Novak. Ob tej priliki je naš čebelar-slikar Marko Kralj iz Trebč, razstavil 6 panjskih končnic, ki prikazujejo pravljico o Treh račkah. V goste smo povabili tudi predsednika Zadružne kraške banke Adrijana Kovačiča in se mu zahvalili za prispevek, ki ga je le-ta podelila društvu za nakup miz.

Ob koncu predstavitve sta v spomin na ta dan Walter Romano in Danijel Novak, v našem ličnem čebelnjaku posadila češnjo, ki naj bi spominjala tudi na težko obdobje, ko smo morali nostiti maske in nam ni bilo dovoljeno nikakršno društveno delovanje.