60. obletnica Obalnega čebelarskega Društva Koper

V soboto, 20. junija je Obalno čebelarsko društvo Koper proslavljalo 60. obletnico delovanja. Na praznik so povabili tudi nekatera sosednja čebelarska društva od katerih so se odzvali Društvo slovenskih čebelarjev – Trst in Čebelarsko društvo Anton Žnideršič iz Ilirske Bistrice. Vse prisotne je prvi pozdravil predsednik Obalnega čebelarskega društva Milan Brčin, ki je pohvalil vse čebelarje člane društva za dolgoletno sodelovanje. Podpredsednik društva pa je v svojem govoru na kratko obnovil zgodovino društva in različne projekte. Še posebno je poudaril pomembnost krožkov, ki jih prireja društvo za najmlajše v otroških vrtcih in osnovnih šolah. Obalnim čebelarjem se je pridružil tudi podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Aleš Rodman. Ta je pohvalil društvo za njihovo zelo aktivno delovanje in povedal, da je društvo še močnejše od kar so se posamezna čebelarska društva obalnih občin pred številnimi leti združila v eno. Poudaril je tudi to, da se Čebelarska zveza še vedno zavzema za razglasitev 20. maja kot svetovni dan čebel. Proslave se je udeležil tudi funkcionar občine Koper, ki je čebelarje pohvalil za dosedanje delo in jim zaželel še veliko let delovanja. Ravno tako je tudi povedal predsednik Čebelarskega društva iz Ilirske Bistrice, ki je pohvalil vsa čebelarska društva, kajti le-ta so pripomogla k zrastku čebelarjev v Sloveniji. Na zadnje pa je pred mikrofon stopil še predsednik Društva slovenskih čebelarjev – Trst Danijel Novak, kateri se je Obalnemu društvu zahvalil, saj je to bilo prvo čebelarsko društvo, ki je podpiralo in sodelovalo z društvom katerega je on predsednik. Čeprav je muhasto vreme nagajalo čebelarjem sta Boris in Kristina v krajših škečih razvedrila vse sodelujoče. Na koncu je še harmonikaš veselo povabil vse čebelarje na plesišče ter prepeval slovenske narodne pesmi in še kakšno čebelarsko vižo.

Noel Piščanc

 

foto: Vladimir Novak