Ajda v Bregu

Društveni član Walter nam je posredoval lepe fotografije o ajdi.