V-topilniku-voska-je-postavljena-plo-evina-z-mre-ico-in-glinena-posoda