gorornik Matjaž Rustja v ozadju pevski zbor Tončke Čok iz Lonjerja pod vodstvom Manuela Purgerja

gorornik Matjaž Rustja v ozadju pevski zbor Tončke Čok iz Lonjerja pod vodstvom Manuela Purgerja