predstavnik koprskega ČD, ki je največje ČD na Slovenskem in ga vodi Darko Kozlovič