Popoldanska skupina Kampmania, osnovnošolci obiskovalci in osnovnošolke odbojkarskega kampa iz Trebč, sreda, 23. junija.


Zadnje predavanje pri udeležencih poletnega kampa v Nabrežini v organizaciji Združenja staršev osnovne šole Nabrežina. Srečanje je bilo 30. junija.  Na Padričah in v Nabrežini je Stojanu Corbattiju pomagal tudi Bogomir Skerlavaj.