če satov ne pospravimo prav oËasno, jih veπËa uniËi