Ohranimo čebele

Zakaj je potrebno zaščititi čebelo:

 

KLJUČNO SPOROČILO KAMPANJE: Čebela je ogrožena. Skrajni čas je za ukrepanje!

 • Čebela je glavna opraševalka, saj opraši več kot 80 % rastlin
 • Brez čebel ne bo hrane
 • Čebelji pridelki so odlična, varna in zdrava prehrana
 • Propad čebel pomeni uničevanje naravnega okolja

BTC cebele WWW vec teksta

 

NAMEN KAMPANJE:

 • Razglasiti čebelo za ogroženo v Sloveniji in EU;
 • Osveščanje splošne javnosti o pomenu čebel;
 • Izobraževanje in usposabljanje mladih čebelarjev;
 • Povečati čebelje paše – saditev medonosnih rastlin in dreves,
 • Uvrstitev medovitih rastlin v program KOP;
 • Povečati število raziskav s področja ohranjanja čebel, s poudarkom na raziskavah o kranjski čebeli;
 • Odpraviti škodljive posledice uporabe fitofarmacevtskih sredstev;
 • Skrb za čisto okolje in vode je tudi skrb za čebele;
 • Spodbujanje naravi prijaznega gospodarstva (zelene ekonomije);
 • Ukrepe podpreti s čebelarskim zakonom.

Vsa gradiva na razpolago na sledeči spletni strani:
http://www.ohranimo-cebele.si