IZDELOVANJE SATNIC

Član DSČ-T Novak Vladimir je izdelal kalup s katerim vliva svoj pridelani vosek v satnice.

Spodaj nekaj fotografij o celotnem postopku.